KLASA  0

l.p.

przedmiot

autor

tytuł

wydawnictwo

Rok wydania

uwagi

1.

Edukacja przedszkolaka

Stenia Doroszuk, Joanna Gawryszewska, Joanna Hermanowska

Elementarz sześciolatka

Nowa Era

2017

Zakup podręcznika przez rodziców

KLASA 1

l.p.

przedmiot

autor

tytuł

wydawnictwo

Rok wydania

uwagi

1.

Edukacja wczesnoszkolna

E.Hryszkiewicz, B. Stępień, K.Bielenica, M.Bura, M.Kwil, B.Lankiewicz, J.Wieniecka-Nowak, M.Strzałkowska

Elementarz odkrywców- podręcznik 4 części + ćwiczenia

Nowa Era

2017

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

2.

Religia

Praca zbiorowa Ks.Rafał Robert Szewczyk, Aneta Frączak

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego cz.1 i 2

Wyd. Katechetyczne

2015

Zakup podręcznika przez rodziców

3.

Język angielski

Philip James

Hello Explorer

Nowa Era

2017

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

4.

Zajęcia komputerowe

-

Informatyka Europejczyka

Helion S.A.

 

Zapewnia szkoła

KLASA 2

l.p.

przedmiot

autor

tytuł

wydawnictwo

Rok wydania

uwagi

1.

Edukacja wczesnoszkolna

E.Hryszkiewicz,   B. Stępień, J.Wieniecka-Nowak, K.Bielenica, M.Bura, M.Kwil, B.Lankiewicz

Elementarz odkrywców- podręcznik 4 części + ćwiczenia

Nowa Era

2018

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

2.

Religia

Ks. Piotr Tomasik

A oto Ja jestem z wami  cz.1 i 2

Wyd. Katechetyczne

2015

Zakup podręcznika przez rodziców

3.

Język angielski

Philip James

Hello Explorer

Nowa Era

2018

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

4.

Zajęcia komputerowe

-

Informatyka Europejczyka

Helion S.A.

 

Zapewnia szkoła

KLASA 3

l.p.

przedmiot

autor

tytuł

wydawnictwo

Rok wydania

uwagi

1.

Edukacja wczesnoszkolna

E.Hryszkiewicz, B. Stępień, K.Bielenica, M.Bura, M.Kwil, B.Lankiewicz, J.Wieniecka-Nowak, M.Strzałkowska

Elementarz XXI wieku- Materiały edukacyjne 4 części + ćwiczenia

Nowa Era

2015

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

2.

Religia

Praca zbiorowa

Kto spożywa moje Ciało, ma życie wieczne

Wyd. Katechetyczne

2016

Zakup podręcznika przez rodziców

3.

Język angielski

Anna Wieczorek

New Bingo podręcznik+ ćwiczenia

Wyd.Szkolne PWN

2016

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

4.

Zajęcia komputerowe

-

Informatyka Europejczyka

Helion S.A.

 

Zapewnia szkoła

KLASA 4

l.p

przedmiot

autor

tytuł

wydawnictwo

Rok wydania

uwagi

1.

Język polski

A.Klimowicz, M.Derlukiewicz

Nowe Słowa na start

Nowa Era

2017

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

2.

Język angielski

Jennifer Heath, Michele Crawford

Junior Explorer

Nowa Era

2017

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

3.

Historia

G.Wojciechowski, B.Olszewska

Wczoraj i dziś

Nowa Era

2017

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

4.

Przyroda

E.Gromek, E.Kłos, W.Kofta

Przyroda

WSiP

2017

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

5.

Matematyka

H.Lewicka, M.Kowalczyk

Matematyka wokół nas

WSiP

2017

Podręczniki zamawia szkoła

6.

Plastyka

J.Lukas, K.Onak

Do dzieła

Nowa Era

2017

Zapewnia szkoła

7.

Technika

M.Łabecka, L.Łabecki

Jak to działa?

Nowa Era

2017

Zapewnia szkoła

8.

Muzyka

M.Gromek, G.Kilbach

Lekcja muzyki

Nowa Era

2017

Podręczniki zamawia szkoła

9.

Informatyka

-

Informatyka Europejczyka

Helion S.A.

 

Zapewnia szkoła

10.

Religia

Ks.dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

Miejsca pełne BOGActw

Wyd. Jedność

2012

Zakup podręcznika i ćwiczeń przez rodziców

KLASA 5

l.p.

przedmiot

autor

tytuł

wydawnictwo

Rok wydania

uwagi

1.

Język polski

A.Klimowicz, M.Derlukiewicz

Nowe Słowa na start

Nowa Era

2018

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

2.

Język angielski

Jennifer Heath, Michele Crawford

Junior Explorer

Nowa Era

2018

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

3.

Język hiszpański

 

 

 

 

Zakup podręcznika przez rodziców

4.

Historia

G.Wojciechowski,

Wczoraj i dziś

Nowa Era

2018

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

5.

Biologia

E.Jastrzębska,

E.Kłos, E.Pyłka-Gutowska, W.Kofta

Biologia

WSiP

2018

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

6.

Geografia

F.Szlajfer, Z.Zaniewicz, T.Rachwała, R.Malarz

Planeta Nowa

Nowa Era

2018

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

7.

Matematyka

H.Lewicka, M.Kowalczyk

Matematyka wokół nas

WSiP

2018

Podręczniki zamawia szkoła

8.

Plastyka

J.Lukas, K.Onak

Do dzieła

Nowa Era

2018

Zapewnia szkoła

9.

Technika

M.Łabecka, L.Łabecki

Jak to działa?

Nowa Era

2018

Zapewnia szkoła

10.

Muzyka

M.Gromek, G.Kilbach

Lekcja muzyki

Nowa Era

2018

Podręczniki zamawia szkoła

11.

Informatyka

-

Informatyka Europejczyka

Helion S.A.

 

Zapewnia szkoła

12.

Religia

Ks.dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

Spotkania uBOGAcające

Wyd. Jedność

2012

Zakup podręcznika i ćwiczeń przez rodziców

KLASA 6

l.p.

przedmiot

autor

tytuł

wydawnictwo

Rok wydania

uwagi

1.

Język polski

A.Klimowicz,

Teraz polski

Nowa Era

2015

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

2.

Język angielski

Sylvia Wheeldon, Tim Falla

StepsForward

OXFORD

2016

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

3.

Język niemiecki

Giorgio Motta

Wir Smart 3

Klett

2017

Zakup podręcznika i ćwiczeń rozszerzonych przez rodziców

4.

Historia i społeczeństwo

G.Wojciechowski, B.Olszewska

Wczoraj i dziś

Nowa Era

2015

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

5.

Przyroda

M.Braun, W.Grajkowski, M.Więckowski

Na tropach przyrody

Nowa Era

2016

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

6.

Matematyka

M.Braun, A.Mańkowska, M.Paszyńska

Matematyka z kluczem

Nowa Era

2015

Podręczniki zamawia szkoła

7.

Plastyka

J.Lukas, K.Onak

Do dzieła

Nowa Era

2017

Zapewnia szkoła

8.

Technika

M.Łabecka, L.Łabecki

Jak to działa?

Nowa Era

2017

Zapewnia szkoła

9.

Muzyka

M.Gromek, G.Kilbach

Lekcja muzyki

Nowa Era

2017

Podręczniki zamawia szkoła

10.

Informatyka

-

Informatyka Europejczyka

Helion S.A.

 

Zapewnia szkoła

11.

Religia

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Tajemnice BOGAtego życia

Wyd. Jedność

2012

Zakup podręcznika i ćwiczeń przez rodziców

KLASA 7

l.p.

przedmiot

autor

tytuł

wydawnictwo

Rok wydania

uwagi

1.

Język polski

J.Kościerzyńska, M.Chmiel, M.Szulc, A.Gorzałczyńska-Mróz

Nowe Słowa na start

Nowa Era

2017

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

2.

Język angielski

Angela Bandis, Diana Shotton

Teen Explorer

Nowa Era

2017

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

3.

Język niemiecki

Giorgio Motta

Wir Smart 4

Klett

2017

Zakup podręcznika i ćwiczeń rozszerzonych przez rodziców

4.

Historia

G.Wojciechowski, B.Olszewska

Wczoraj i dziś

Nowa Era

2017

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

5.

Biologia

E.Jastrzębska, E.Kłos

Biologia

WSiP

2017

Podręczniki zamawia szkoła

6.

Matematyka

A.Drążek, E.Duvnjak, M.Wójcicka

Matematyka wokół nas

WSiP

2017

Podręczniki zamawia szkoła

7.

Fizyka

G.Francuz-Ornat, T.Kulawik

Spotkania z fizyką

Nowa Era

2017

Podręczniki zamawia szkoła

8.

Chemia

J.Kulawik, T.Kulawik

Chemia Nowej Ery

Nowa Era

2017

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

9.

Geografia

R.Malarz, M.Szubert

Planeta nowa

Nowa Era

2017

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

10.

Muzyka

M.Gromek, G.Kilbach

Lekcja muzyki

Nowa Era

2017

Podręczniki zamawia szkoła

11.

Informatyka

-

Informatyka Europejczyka

Helion S.A.

 

Zapewnia szkoła

12.

Religia

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

Wyd. Jedność

2013

Zakup podręcznika przez rodziców

KLASA 8

l.p.

przedmiot

 autor

tytuł

wydawnictwo

Rok wydania

uwagi

1.

Język polski

J.Kościerzyńska,

M.Chmiel, M.Szulc,

A.Gorzałczyńska-Mróz

Nowe Słowa na start

Nowa Era

2018

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

2.

Język angielski

Angela Bandis,

Diana Shotton

Teen Explorer

Nowa Era

2018

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

3.

Język niemiecki

Giorgio Motta

Wir Smart 5

Klett

2018

Zakup podręcznika i ćwiczeń rozszerzonych przez rodziców

4.

Historia

R.Śniegocki,

 A.Zielińska

Wczoraj i dziś

Nowa Era

2018

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

5.

Wiedza o społeczeństwie

I.Janicka, A.Janicki,

 A.Kuciak-Maćkowska,

T.Maćkowski

Dziś i jutro

Nowa Era

2017

Podręczniki zamawia szkoła

6.

Biologia

E.Jastrzębska, E.Kłos

Biologia

WSiP

2018

Podręczniki zamawia szkoła

7.

Matematyka

A.Drążek, E.Duvnjak,

 E.Kokiernak-Jurkiewicz

Matematyka wokół nas

WSiP

2018

Podręczniki zamawia szkoła

8.

Fizyka

G.Francuz-Ornat,

 T.Kulawik

Spotkania z fizyką

Nowa Era

2018

Podręczniki zamawia szkoła

9.

Chemia

J.Kulawik, T.Kulawik,

M.Litwin

Chemia Nowej Ery

Nowa Era

2018

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

10.

Geografia

T.Rachwał,

D.Szczypiński

Planeta Nowa

Nowa Era

2018

Podręczniki i ćw. dotacyjne, zamawia szkoła

11.

Edukacja dla bezpieczeństwa

J.Słoma

Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

2017

Podręczniki zamawia szkoła

12.

Informatyka

-

Informatyka Europejczyka

Helion S.A.

 

Zapewnia szkoła

13.

Religia

ks. dr Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak,

Ewelina Parszewska

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

Wyd. Jedność

2018

Zakup podręcznika przez rodziców