Drodzy kandydaci do LO im. rtm. Witolda Pileckiego w Ząbkach!

Aby zapisać się do naszego liceum należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA, którą można uzyskać w sekretariacie, lub na ochronie, u pana Janka. Ponieważ nasza szkoła jest placówką niepubliczną, nie prowadzimy zapisów internetowych. 
Adres: SP im. ks. J. Popiełuszki, Ząbki ul. Piłsudskiego 95c. 
Przypominamy, że są u nas dwa profile do wyboru:
- ogólny z dowolnymi rozszerzeniami, przygotowujący do wszystkich rodzajów studiów (czesne 750zł., z kartą Jestem z Ząbek oraz KDR 500zł.),
- oraz sportowo- mundurowy (profil z dofinansowaniem, symboliczne czesne w wys. 50zł.).
W procesie rekrutacji brane są pod uwagę: rozmowa kwalifikacyjna, wyniki na świadectwie ukończenia szkoły, wyniki egzaminów gimnazjalnych lub ósmoklasisty oraz zaangażowanie w wolontariat i pielęgnowanie pasji.
Pracujemy na jedną zmianę w niewielkich grupach, w sympatycznej, miłej atmosferze.
Chcesz się o coś zapytać lub się upewnić? Dzwoń śmiało: 518 051 547 - jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Zapraszamy 

_____________________________